Για το πώς προέκυψε η ονομασία του αγαπημένου ποτού των ελλήνων υπάρχουν τέσσερις εκδοχές:

Η κατοχύρωση του ούζου ως ποτού «προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων» απαγορεύει σε παραγωγούς εκτός των συνόρων Ελλάδας και Κύπρου να ονομάσουν το προϊόν τους «ούζο».